Stropkov

StropkovOkresné mesto Stropkov leží na križovatke štátnych ciest II/575 smer Medzilaborce a Lupkovský priesmyk a II/557 vedúcej severojužným smerom celým okresom napojenej na I/73 - E 371, vedúcej na hraničný prechod Vyšný Komárnik (Barwinek na severe umožňujúcej prístup k E - 50 - Vyšné Nemecké/ Užhorod na juhu).

Stropkov a jeho okolie je predurčené na rozvoj turistiky, vidieckej turistiky a cestovného ruchu. Práve preto v koncepcii rozvoja okresu je prioritou rozvoj cestovného ruchu. K najsilnejším stránkam okresu patrí atraktivita prírodného prostredia a klimatické pomery, neznečistená príroda nepostihnutá priemyselnými škodlivinami, bohatá flóra a množstvo zveri. V regióne sa nachádza aj množstvo zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok. Na dobrej úrovni je aj poskytovanie športovo rekreačných služieb (rozsah, cena).

Klimatické podmienky sú priaznivé pre typické aktivity v dvoch hlavných sezónach - leto, zima. Strediská zimných športov Stropkov a Miková majú dobré snehové podmienky v zimnom období.

ZOO park

ZvieratáZOO park je zaujímavým, atraktívnym a hlavne kultúrno - výchovným zariadením mesta Stropkov.

Areál leží v centre mesta na hlavnom ťahu na Poľsko a Ukrajinu. Naším úsilím od začiatku budovania ZOO parku bolo jednoznačné, aby deti v tomto zariadení mali možnosť sa zabaviť, ale hlavne poučiť.

ZOO park je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Pracovníkom tohto zariadenia sa podarilo skľbiť všetky úlohy podobných zariadení. Okrem vystavovania zaujímavých cudzokrajných zvierat v 40 voliérach plní aj ochranu genofondu našej planéty. Svojou osvetovou činnosťou sa podieľa na výchove mladej generácie k láske k prírode a tak i k ochrane životného prostredia.

V súčasnosti sa tu chová viac než 200 zvierat 60 druhov. Je tu možnosť občerstvenia a zakúpenia suvenírov v bufete Červená čiapočka. Fotografovanie a filmovanie zdarma. Bezbariérová prehliadka. Možnosť kŕmenia zvierat.

Otvorené denne od 18. apríla do 1. novembra v čase 10.00 - 17.00 hod.

Drevené kostolíky

Drevený kostolV priebehu dlhých storočí vznikali na našom území cenné stavebné pamiatky, ktoré patria do klenotnice svetovej kultúry. Ich významnou súčasťou sú drevené kultové stavby, ktoré sa svojou originalitou, technicko - umeleckým riešením a spoločenským významom zaradili medzi národné kultúrne pamiatky. V okolí je zachovaných 26 takýchto umeleckých skvostov ľudovej architektúry. Väčšina drevených kostolíkov pochádza zo 17. a 18. storočia. Mnoho týchto pamiatok bolo zničených v rokoch prvej a druhej svetovej vojny.

1. Frička, 2. Jedlinka, 3. Mikulášová, 4. Hervatov, 5. Krivé, 6. Tročany, 7. Kožany, 8. Potoky, 9. Nová Polianka, 10. Šemetkovce, 11. Ladomirová, 12. Krajné Čierno, 13. Dobroslava, 14. Kožuchovce, 15. Bodružal, 16. Miroľa, 17. Príkra, 18. Nižný Komárnik, 19. Korejovce, 20. Hunkovce, 21. Topoľa, 22. Ruský Potok, 23. Kalná Roztoka, 24. Uličské Krivé, 25. Zboj, 26. Nová Sedlica

Recepcia

Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry

RusíniMúzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno - historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov - Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo roku 1956 v Prešove (do roku 1993 Múzeum ukrajinskej kultúry), vo Svidníku sídli od roku 1964. Tu sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko - odborná a kultúrno - výchovná činnosť.

Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku.

Adresa: Centrálna ul 258, 089 01 Svidník
tel.: +421 54 7882 100, +421 54 7882 101
Otváracie hodiny:
utorok - piatok 8:30 - 16:00
sobota - nedeľa 10:00 - 16:00

Údolie smrti

TankPri pamätníku na ktorom sovietsky tank T-34 zdoláva nemecký tank odbočíte smerom do "Údolia smrti". V tomto priestore od 25. do 27. októbra 1944 prebiehali najťažšie tankové boje sovietskych jednotiek po prekročení česko-slovenských hraníc. Prejdete obcami Kapišová, Nižná a Výšná Pisaná. Medzi týmito dedinkami leží Údolie smrti. Ide o dolinu v Ondavskej vrchovine, ktorá bola vytvorená potokom Kapišovka. Meno dostala podľa najväčšej tankovej bitky, ktorá sa odohrala v údolí v rámci Karpatsko-duklianskej operácie. Jeho prechod trvá nejakých 40 minút peši alebo pár minút autom a po celej dĺžke nájdete rozostavenú zachovanú bojovú techniku.

Vojenské múzeum vo Svidníku

PamätníkVojenské múzeum vzniklo v roku 1965 a bolo otvorené pri príležitosti 25-teho výročia bojov o Dukliansky priesmyk 4.10.1969. Pôvodný názov bol Dukeslé múzeum. Dnes je súčasťou Vojenského múzea Trenčín.

Je špecializované na dokumentáciu národno - oslobodzovacieho hnutia so zameraním na karpatsko - dukliansku operáciu a na širšiu dokumentáciu novšej vojenskej histórie na východnom Slovensku. Sídli v účelovej budove, v ktorej sú pracovné, expozičné a depozitárne priestory.

Hlavná expozícia múzea dokumentuje vojenské dejiny v regióne východného Slovenska od roku 1914 až po obdobie roku 1947. V expozícii je zvýraznený vojensko - strategický význam Duklianskeho priesmyku v období dvoch svetových vojen, ktoré priniesli veľké obete na ľudských životoch, materiálne škody a mali celkový dopad na ďalsí dejínný vývoj v tomto regióne.

Súčasťou múzea sú vysunuté expozície:
Pamätník Českoslovenkej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka. Jeho autorom je J. Grus. Pamätník vysoký 28 m sochársky doplňa bronzové tabule s menami 1265 padlých príslušníkov 1. Čs. armádneho zboru. Portál kolumbária zdobia umelecké reliéfy.

Prírodné múzeum sa rozprestiera v okolí hlavnej budovy a pozdĺž cesty na Duklu. Tvorí ho 55 exponátov ťažkej bojovej techniky z 2. svetovej vojny.

Vodná nádrž Domaša

DomašaŤažiskom letnej rekreácie je rekreačné stredisko Valkov pri rekreačnej nádrži Domaša, ktoré poskytuje návštevníkom okrem možnosti oddychu i príležitosti k rekreačnému športovaniu. K dominujúcim patria vodné športy a športový rybolov. Počas letnej turistickej sezóny oblasť Valkova navštívi cca 400 tis. návštevníkov. Pre rekreačnú oblasť Valkov je typické, že väčšinu návštevníkov tvoria jednodňoví návštevníci a návštevníci s ubytovaním využívajú vo veľkej miere súkromné chaty, podnikové zariadenia, stany a karavany, a nie zariadenia sledované štatisticky. V rekreačnej oblasti Valkov sa nachádza 219 chatových zariadení fyzických osôb s kapacitou 896 lôžok a 51 rekreačných zariadení s ubytovacou kapacitou 1 076 lôžok.

Turistika

Pre milovníkov prírody a turistických pochodov ponúkame návštevu jedného z najatraktívnejších vrchov v okolí mesta Stropkov - vrch Baňa s nadmorskou výškou 526 m.

Na vrchol sa dostanete dobre udržiavanými turistickými chodníkmi:
po modrej značke za 1,5 hod. zo Stropkova
po zelenej značke za 4 hod. zo Svidníka
po zelenej značke za 6,5 hod. z rekreačnej oblasti Domaša Valkov po žltej značke za 2 hod. z Duplína

BaňaNajväčším zážitkom pre návštevníkov tohto vrcholu je prekrásny výhľad na Vihorlatské pohorie (Sninský kameň), Slanské pohorie, Nízky Beskyd, Čergovské pohorie, Ondavskú a Laboreckú vrchovinu a za pekného počasie aj na časť Vysokých Tatier.

Pre cykloturistov sú odporúčané trasy zo Stropkova, Šandala a Hrabovčíka (pre náročných).

Z vrchu Baňa doporučujeme navštíviť dnes už neprevádzkované kúpele Šarišský Štiavnik s funkčným minerálnym uhličito - vápenato - síričitým prameňom, kde sa dostanete modrou značkou pešo za 0,40 hod. a bicyklom za pár minút. Zo Šarišského Štiavnika môžete pokračovať autobusom do Prešova, Svidníka alebo až na hranicu s Poľskou republikou.

Atrakciou v tesnej blízkosti útulne je novovybudovaný 50 m vysoký stožiar (Orange), ktorý je najvyšším na Slovensku.

Pre motorizovaných turistov je zo Stropkova dobre prístupná cesta až pod stožiar (cca 7 km). Na vrchole je turistická útulňa, ktorá po dlhých rokoch stagnácie dostáva novú tvár v podobe kamennej útulne. V jej okolí sú už vybudované lavičky a pútač, na ktorom je vrcholová kniha, ako aj informácie o faune a flóre v tejto oblasti.

Lyžiarsky vlek

VlekNachádza sa západne od mesta Stropkov v smere na obec Šandal 1 km pod lesom. V areáli Turistickej ubytovne sa nachádza lyžiarske stredisko s možnosťou využitia dvoch vlekov. Nachádzajú sa tu 4 zjazdové trate - dĺžka 2200 m. Výškové prevýšenie je 180 m. Areál ponúka taktiež otvorené ohniská s možnosťou posedenia pri táboráku, trávnaté plochy, veľkú betónovú plochu s možnosťou športového využitia. Okolie ponúka široké možnosti turistických výletov do okolitých lesov (hubárska oblasť).

Hvezdáreň Roztoky

Hvezdáreň bola zriadená k 1.1.1980 a prvé sídlo mala vo Svidníku. Pôsobila ako okresná hvezdáreň provizórne v náhradných priestoroch. Zásluhu na vzniku hvezdárne mala aj prešovská hvezdáreň , ktorá neskôr usporadúvala expedície ( väčšinou so zameraním na premenne hviezdy) ale už na mieste novej budovy hvezdárne, ktorá sa nachádza 2 km od dediny Roztoky. Tato budova bola v rekonštrukcii od roku 1982 do roku 1989 kedy sa aj presunulo sídlo hvezdárne zo Svidníka do Roztok.V roku 1994 sa dokončila prvá kupola , v ktorej sa teraz nachádza funkčný 40cm cassegrain. Miesto hvezdárne ma výnimočnú pozíciu zo všetkých verejných hvezdárni na Slovensku v tom , že ma najlepšiu oblohu ( čo sa týka znečistenia a osvetlenia). Hvezdáreň usporadúva pre školy verejne pozorovania a prednášky . Pre astronómov amatérov usporadúva mini-expedície. Vedecky program sa v súčasnosti len rozbieha a v budúcnosti bude závisieť od dotácii na odborne prístroje. V súčasnosti je to pozorovanie kataklizmických premenných hviezd. Hvezdáreň sa nachádza vo výške 437 metrov nad morom s polohou :zem.dl.:21,5 st. zem.sir.:49,38 st.

Adresa: Hvezdáreň, Roztoky, 090 01 Vyšný Orlík
tel.: 0907 92320

Bardejovské kúpele

Bardejovské kúpelePrvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247, keď uhorský kráľ Bela IV. podaroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňami mestu Bardejov.V roku 1809 sa tu liečila druhá manželka cisára Napoleóna I. - Mária Lujza, neskôr ruský cár Alexander I. a v roku 1895 cisárovná Alžbeta, manželka cisára Františka Jozefa I.

Liečia sa sa tu choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou a netuberkulózne choroby dýchacích ciest.

Medzi najdôležitejšie procedúry patria pitné kúry z 8 rozličných prameňov s mineralizáciou od 1.6 do 10 g/l. K ďalším procedúram patria - klasická masáž, podvodná masáž, škótske streky, fínska sauna, celkový vírivý kúpeľ, perličkový kúpeľ, minerálny kúpeľ, diatermia, diatrón, magnetoterapia, solux, liečebný ultrazvuk, akupunktúra, reflexná masáž, plynové injekcie, parafínové obklady a iné.

Adresa: Bardejovské Kúpele a. s., 086 31 Bardejovské Kúpele
tel.: 054/477 43 46
e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk
web: www.kupele-bj.sk

Adresa

Penzión u Pepina
Jozef Pribocký
Šarišská 18
Stropkov 09101

Kontakt

0905/643 538
0907/990 498
0905/346 372
recepcia@penzionpepino.sk

GPS

N 49° 12' 34.5738"
E 21° 38' 57.1518"